Zdravie

Elektrosmog

Linky

Rádioaktivita

1. Jednotky

Sievert (Sv) je porovnávacia jednotka. 1 Sv (Sievert) je taká absorbovaná dávka, ktorá pri akomkoľvek type ionizujícího žiarenia vyvolá v živom organizme rovnaký účinok. Staršou jednotkou bol 1 rem = 0,01 Sv.

Príklady ekvivalentnej dávky pre človeka

 • z prírodného pozadia 10 µSv za deň,
 • rentgen ruky 1 µSv,
 • rentgen zubov 5 µSv,
 • let lietadlom (4000 km) 40 µSv,
 • rentgen hrudníka 20 µSv,
 • ročný limit pre okolie jadrovej elektrárne 250 µSv (pri plánovaní sa používa 30 µSv)

Účinok

 • 0,5 - 1 Sv - hrozí mierna choroba z ožiarenia. Je zvýšené riziko infekcie z dôvodu narušenia imunitných buniek. Dočasná sterilita u mužov je možná.
 • 1 - 2 Sv - ľahká otrava ožiarením s 10% úmrtnosťou po 30 dňoch. Typickými príznakmi sú mierna až stredná nevoľnosť s príležitostným zvracaním začínajúcim 3 až 6 hodin po ožiarení a končiacim do jedného dňa. U tehotných žien nastane spontánny potrat alebo narodenie mŕtveho plodu.
 • 2 - 4 Sv - Krvácanie z úst, kože a ľadvín, do mesiaca umiera asi polovica zasiahnutých ľudí.
 • 8 Sv - Kostná dreň, kde vznikajú dôležité složky krvi, je skoro kompletne zničená, prežitie závisí na úspěšnosti jej transplantácie. Rekonvalescencia trvá niekoľko rokov a osoba sa pravdepodobne nikdy úplne nezotaví. Vetšina ľudí zomrie po dvoch týždňoch.
 • 10 až 50 Sv - znamená akutnu otravu ožiarením - 100% úmrtnosť po 7 dňoch. Expozícia takejto úrovne vedie k spontánnym symptomom po 5 až 30 minutách. Po silnej vyčerpanosti a okamžitej nevolnosti nastává perióda niekoľko dní relatívnej pohody, nazývaná latentná fáza. Potom nastává bunková smrť. Jedinou liečbou je podávánie drog utišujúcích bolesť.
 • nad 80 Sv - človek neprežije ani pár sekúnd. Smrť nastává takmer okamžite.

Gray (Gy) - je absorbovaná energia rentgenového alebo gama žiarenia v jednotke hmotnosti ožarovanej látky 1 Gy = 1 J/kg = 1 Sv. Strašia jednotka bola 1 rad = 0,01 Gy.

Pre iné typy žiarenia je ekvivalentní dávka se vypočítá jako součin DT × WR, kde D je střední absorbovaná dávka v tkáni nebo orgánu T a WR je radiační váhový faktor (popřípadě jakostní činitel Q – pro dávkový ekvivalent.

 • Neutrony
  • energie < 10 keV : WR = 5
  • 10 keV < energie < 100 keV : WR = 10
  • 100 keV < energie < 2 MeV : WR = 20
  • 2 MeV < energie < 20 MeV : WR = 10
  • energie > 20 MeV : WR = 5
 • Protony, energie > 2 MeV : WR = 5
 • alfa částice a jiná větší jádra : WR = 20

Ďalšie jednotky:

Becquerel (Bq) - je počet radioaktivnych premien v látke vziahnutý na jednotku času.

Curie (Ci) - staršia jednotka, je to 37 miliardám rozpadov za sekundu. To zodpovedá približnej aktivite 1 gramu izotopu rádia 226Ra.

Rontgen (R) - staršia jednotka ožiarenia. 500 R je smrteľná dávka. 1 R = 2,580.10-4 C.kg-1. 1 Rontgen je také ožiarenie elektromagnetickým žiarením rentgenovým alebo gama žiarením, ktoré vzbudia v 1,293.10-3 g vzduchu ióny s celkovým kladným nábojem rovným jednej elektrostatickej jednotke. V sústave SI sa používá iba jednotka C.kg-1

Polčas rozpadu

 • Cezium-37 ... 30 rokov,
 • Stroncium-90 ... 20 rokov,
 • Kobalt-60 ... 5 rokov,
 • Jód-131 ... 8 dní.

Smernice stavebnej biológie

Ich hlavným krédom je posúdenie životných podmienok vzhľadom na prirodzený naturálny štandard.

STRIEDAVÉ ELEKTRICKÉ POLIA (nízke frekvencie, ELF/VLF)

Smernica stavebnej biológie

 

Bez
anomálie

Ľahká
anomália

Silná
anomália

Extrémna
anomália

Intenzita pola E (s uzemnením)

V/m

< 1

1 - 5

5 - 50

> 50

Intenzita pola E (bez uzemnenia)

V/m

< 0.3

0.3 - 1.5

1.5 - 10

> 10

STRIEDAVÉ MAGNETICKÉ POLIA (nízke frekvencie, ELF/VLF)

Smernica stavebnej biológie

 

Bez
anomálie

Ľahká
anomália

Silná
anomália

Extrémna
anomália

Magnetická indukcia B

nT

< 20

20 - 100

100 - 500

> 500

 

mG

< 0.2

0.2 - 1

1 - 5

> 5

RÁDIOFREKVENČNÉ ŽIARENIE (vysoké frekvencie, elektromagnetické vlny)

Smernica stavebnej biológie

 

Bez
anomálie

Ľahká
anomália

Silná
anomália

Extrémna
anomália

Intenzita pola E

V/m

< 0.006

0.006 - 0.06

0.06 - 0.6

> 0.6

Hustota radiačného toku S

µW/m²

< 0.1

0.1 - 10

10 - 1000

> 1000

 

 • Bez anomálie:  Táto kategória poskytuje najvyšší stupeň prevencie. Odráža prírodné podmienky bez expozícií alebo takmer identické úrovne prirodzeného pozadia nášho moderného životného prostredia

 • Ľahká anomália:  Ako preventívne opatrenie a najmä s ohľadom na citlivých a chorých ľudí, mala by byť vykonaná sanácia, akonáhle je to možné

 • Výrazná anomália:  Hodnoty v tejto kategórii NIE SÚ prijateľné z pohľadu stavebnej biológie, sanácia by mala byť vykonaná čo najskôr. Okrem početných anamnéz, vedecké štúdie naznačujú biologické účinky a zdravotné problémy pri dlhodobej expozícii

 • Extrémna anomália:  Tieto hodnoty si vyžadujú okamžité a prísne opatrenia. Hodnoty v kategórii medzinárodných smerníc a odporúčaní pre verejné expozície môžu byť už dosiahnuté alebo dokonca prekročené.

Výpočet tienenia mikrovĺn

tienenie (dB) = odraz (dB) + pohltenie (dB)

Pre vlnové dĺžky podstatne väčšie ako vzdialenosť atómov (predovšetkým neionizonujúce žiarenie), podstatne menšie ako rozmery homogénneho materiálu a pre materiály hrubšie ako hĺbka vniknutia žiarenia do materiálu, možno vypočítať útlm pomocou týchto vzorcov VypocetTienenia.png, ktoré sú použité v tabuľke TienenieMaterialu.ods, tu je ukážka:TienenieMaterialu.png. Tu sú elektrické vlastnosti materiálov: ElektrickaVodivostMaterialov.txt .

Pre menšie vlnové dĺžky (rontgenovo a gama žiarenie) je pohltenie žiarenia závislé od energie žiarenia a protónového čísla atómov tieniacej látky. V grafe UtlmGama.png je hodnotota tienenia vyjadrená v cm2/g, ktorú vynásobíme hustotou a hrúbkou materiálu a dostaneme hodnotu útlmu. Prvky majú energie žiarenia ktoré prepúšťajú, preto je dobré vytvárať tienenie z viacerých prvkov. Hodnoty sú uvedené v tabuľke TienenieGama.ods, tu je ukážka TienenieGama.png

PrílohaVeľkosť
TienenieMaterialu.ods26.92 KB
TienenieMaterialu.png143.18 KB
VypocetTienenia.png50.46 KB
UtlmGama.png186.12 KB
TienenieGama.ods21.29 KB
TienenieGama.png24.29 KB
ElektrickaVodivostMaterialov.txt197 bajtov

Zmeraný útlm materiálov

Útlm mikrovĺn v materiáloch UtlmMikrovlMaterialmi.ods , TienenieMikrovlnMaterialmi.png
PrílohaVeľkosť
UtlmMikrovlMaterialmi.ods27.2 KB
TienenieMikrovlnMaterialmi.png35.92 KB

Liečenie

Sú tu informácie ktoré môžu pomôcť pri liečení. Nie sú preverené a sú bez záruky.

8. Platby do zahraničia

Internetové obchody liekov: http://www.super-smart.eu/ , http://www.forresthealth.com/ , http://www.iherb.com/ , http://www.medpharma.info/scripts/index.php . Ak vám liek zaberie, odporúčam spraviť si zásoby. V budúcnosti nemáte zaručené že liek kúpite.

Platby do zahraničia odporúčam robiť cez internetovú banku mBank: http://www.mbank.sk/ . Má zadarmo prevod peňazí na celom svete, vedenie účtu a vyššiu bezpečnosť ako bežné banky. Kamenná banka pýta za 1 prevod aj 20,- ?, čo je nehorázne veľa. Zmluvu neuzavierajte cez kuriéra, pretože vám nič nevysvetlí. Zájdite si na obchodné miesto (kiosk), kde vám obchodný zástupca všetko rád vysvetlí, prípadne vám vypíše zmluvu a pomôže nastaviť internet banking. Zoznam kioskov: http://www.mbank.sk/sprievodca/obchodna-siet/index.html . Bankové prevody (eBanking) sa robia z tejto adresy: https://sk.mbank.eu/ .

Clo sa neplatí pre zásielky s cenou tovaru do 22 eur: http://www.posta.sk/potrebujem/zaslatprevziat-medzinarodnu-zasielku#a2 .

Spôsob prepravy stačí vybrať najlacneší spôsob dopravy, budete čakať niekoľko týždňov. Pri drahších sa čaká len pár dní, alebo môžete sledovať polohu balíčka.

PrílohaVeľkosť
mBank.png17.01 KB

Choroby

Borelia

Poznáme 5 podtypov baktérie Borrelia burgdorferi, a vyše 300 poddruhov. Väčšina z nich je už odolná na antibiotiká. V tele sa nachádzajú na pokožke, v srdci, kĺboch a v nervovom systéme. Takzvaná borelióza môže byť viacero infekčných ochorení. Liečba spočíva v posilovaní imunitného systému - detoxikácia, liečenie všetkých nákaz, zdravá strava.

Zdroje:

 1. https://www.borelioza.cz/
 2. https://www.badatel.net/lymska-borelioza-klieste-prirodna-liecba-na-chro...

Cukrovka

Zhrnutie

Diabetes mellitus (skratka DM, iné názvy: cukrovka, diabetes) je skupina metabolických ochorení, spojených so zvýšenou alebo zníženou hladinou glukózy v krvi. Nevhodná koncentrácia glukózy v krvi ovplyvňuje chemické reakcie a vlastnosti telesných tekutín. To môže okamžite spôsobiť prekyslenie, zmenu osmotického tlaku, bezvedomie, smrť. Dlhodobo spôsobuje srdcovocievne choroby, mozgovú porážku, ochorenie obličiek, vredy na nohách, poškodenie zraku, kvasinkové infekcie. Neliečená cukrovka sa obvykle časom (roky) zhoršuje, od slabých prejavov až po život ohrozujúce.

Podžalúdková žľaza (pankreas) kontroluje koncentráciu glukózy v krvi a vylučuje hormón inzulín, ktorý je signálom pre bunky tela aby pohlcovali cukor, čím sa znižuje koncentrácia cukru v krvi. Pri poškodení pankreasu sa slabo vylučuje inzulín. Ak je pacient obézny (širší pás), tak bunky tela nereagujú dostatočne na inzulín, nevstrebávajú cukor dostatočne. Na regulácii cukru sa podieľajú aj iné orgány a látky, napríklad pri črevných ťažkostiach je ovplyvnená aj regulácia cukru v krvi.

Liečba cukrovky spočíva v diéte a pravidelnej strave, pravidelnej telesnej námahe, liekoch, zjedenia sladkostí v prípade nebezpečne nízkej hladiny. Ak nieje pankreas poškodený z dôvodu dedičnej choroby, môžno ho vyliečiť odstránením príčiny poškodenia, napríklad odstránením jedov z tela. V prípade obezity pomôže schudnutie.

Znížená hladina cukru sa prejavuje závraťami (pocit upadania do bezvedomia), vysoká hladinami sa prejavuje ako únava (ospalosť, malátnosť), časté močenie, zvýšený smäd a hlad. Koncentrácia glukózy sa dá zmerať prístrojom, glukomerom. Zdravý človek má 3,3 - 5,5 mmol/l. Po jedle je hodnota vyššia, ale do dvoch hodín klesá pod 7,8.

Typy cukrovky

1. typ - inzulín sa netvorí čiastočne alebo úplne. Vyskytuje sa najčastejšie u mladých ľudí. Veľakrát sa objaví po prekonaní infekcie. Život pacienta závisí od podávania inzulínu.

2. typ - nefunguje regulácia tvorby inzulínu alebo sa ho tvorí po jedle málo. Tento typ je najčastejší, vyskytuje sa u ľudí ktorí sú starší, obézni alebo málo aktívni. Liečba spočíva v diéte, pohybe a liekoch na zvýšenie účinku inzulínu.

Hladina cukru v krvi

U zdravých ľudí nikdy neklesne pod 3,3 mmol/l a nalačno nestúpne nad 5,5 mmol/l. Po jedle je vyššia, do dvoch hodín klesá pod 7,8. Nad 10 sa vylučuje močom.

Ak je hodnota ráno na lačno nad 7, jedná sa o cukrovku. Vysoké hladiny poškodzujú cievy, nervy, svaly.

Ak hodnota klesne pod 3,3 mmol/l, prejavia sa príznaky nedostaku cukru pre mozog: chvenie, úzkosť, potenie, pocit tepla, zvýšený tlak, zvýšená činnosť srdca. Ak klesne pod 2,8 mmol/l, prejavia sa príznaky porušenía funkcií mozgu: bolesti hlavy, dvojité videnie, poruchy videnia, kŕče, obrny, závraty, zätené správanie, poruchy reči, nálady, správania. Prvá pomoc sú rýchlo vstrebateľné sacharidy, napríklad sirup, ovocná šťava, cukrík. Po zlepšení treba zjesť 10 – 20 g pomaly vstrebateľných sacharidov, napríklad chlieb, aby krvný cukor zas neklesol. Ak je pacient v bezvedomí, treba mu vpichnúť glukagón do svalu. Je to hormón ktorý rýchlo zvyšuje hladinu cukru v krvi a každý diabetik ho má mať pri sebe. Efekt sa dostaví do 15 minút. Treba zavolať lekára, ktorý aplikuje 40-percentný roztok glukózy do žily. Najlepšie je diabetika s ťažkou hypoglykémiou dopraviť do nemocnice, kde ho ďalej liečia infúznou liečbou.

Nízka hladina krvného cukru môže viesť až k hlbokému bezvedomiu. Opakované hypoglykemické kómy môžu spôsobiť trvalé poškodenie mozgu, ako prvá sa poškodzuje mozgová kôra. Hypoglykemickú kómu často sprevádzajú aj kŕče. Tento závažný stav sa v 3 až 10 percentách môže končiť smrťou. Okrem toho diabetikov s hypoglykémiou ohrozuje infarkt, cievna mozgová príhoda i náhla smrť. Správne zvolená liečba spolu s dodržiavaním zásad životného štýlu, pravidelnou kontrolou hodnôt cukru v krvi a správnou výživou však dokážu výkyvom hladín cukru zabrániť.

Liečba

Diéta

Odporúča sa jesť zelenina, trochu ovocia, strukoviny, celozrnné výrobky, hydina, ryby. Treba sa vyhýbať veľkým množstvám sacharidov, potravín rýchlo uvoľňujúce sacharidy (biele pečivo, sladké nápoje, ovocie), umelým sladidlám, jedlám s vysokým obsahom tuku (ak má pacient vysokú hladinu cholesterolu) a soli. Pacienti, ktorí sa držia rád odborníkov a dietológov majú väčšiu šancu udržať si hladinu cukru v krvi vyrovnanú a vyhnúť sa tak komplikáciám spojeným s touto chorobou. Diabetici by tiež mali jesť počas dňa pravidelne, aby tak predišli veľkým výkyvom hladiny cukru v krvi. Strukoviny a ovsené vločky obsahujú celulózu, ktorá spomaľuje uvoľňovanie cukrov do krvi. Glykemický index je číslo od 0 do 100, ktoré vyjadruje ako rýchlo sa cukor z potraviny vstrebáva a ako rýchlo ovplyvňuje hladinu glukózy a inzulínu v krvi, a tým aj ako rýchlo vedie k pocitu hladu.

Potraviny upravujúce hladinu cukru

 • Tmavá čokoláda zlepšuje inzulínovú citlivosť buniek, znižuje krvný tlak a množstvo „zlého“ cholesterolu, posilňuje cievy.
 • Zelený čaj obsahuje antioxidant EGCG, ktorý má vplyv na pružnosť ciev a stabilizáciu hladiny glukózy v krvi.
 • Škorica, 1 až 3 čajových lyžičiek denne, zvyšuje citlivosť buniek na inzulín a tým znižuje hladinu glukózy v krvi. Pozor, čínska škorica je v takomto množstve jedovatá, treba si zohnať cejlónsku.
 • Hovädzie mäso, mlieko v malom množstve, a vajcia obsahujú v tuku CLA, ktoré napráva nestabilnú hladinu cukru, pomáha v boji proti rakovine a srdcovým chorobám. Viac CLA je v kvalitnom hovädzom mäse z dobytka kŕmeného trávou, a spracované len do najnižšej nevyhnutnej miery. Hovädzie mäso obsahuje aj kvalitnú bielkovinu, železo, vitamíny B.
 • Brokolica, surový syr, zelená fazuľa, trávou kŕmené hovädzie mäso - obsahujú chróm, ktorý zlepšuje citlivosť buniek na inzulín. Brokolica ho má zďaleka najviac.

Zdroje

 1. Diabetes všeobecne: sk wikipedia , en wikipedia , *cukrovka.org , zivot.sk - strážiť hodnoty
 2. Diéta: *cukrovka.org - ako zvrátiť , badatel,net - 12 jedál , badatel.net - 9 superpotravín
 3. lieky: metformín , inzulín

Dedičné choroby

Bežné dedičné poruchy z incestu sú:

 1. Veľká čelusť (prognathisma) - potiaže s prežúvaním, rečou a slinami.
 2. Predĺžená lebkav zadnej časti.
 3. Chýbajúce nechty na všetkých prstoch.
 4. Hemofília - problémy so zrážanlivosťou krvi.
 5. Mikrocefália - nezvyčajne malá hlava.
 6. Rázštep podnebia v ústach - prerušená kosť a tkanivo.
 7. Konská noha - kosti chodidla sú poškodené, skrútené a deformované. Nie je jasné, do akej miery ochorenie spôsobuje genetika a životné prostredie, ale vieme, že ju prenášajú rodičia.
 8. Albínizmus - telo nemá dostatok melanínu (farbiva pre vlasy, pokožku, pery a ďalšie časti tela). Prejavuje sa ako svetlé oči, bledá pokožka a biele vlasy, aj keď sú ich rodičia tmavej pleti. Ide o autozomálnu recesívnu choroba, čo znamená, že keď sa spoja ľudia s podobnými génmi, u ich detí je vyššia pravdepodobnosť albinizmu.
 9. Ťažká asymetria tváre.
 10. Trpaslíctvo (nanizmus) - nedostatok rastového hormónu je spojený s mnohopočetným generačným incestom.
 11. Zrastené prsty - končatiny rastú s kožou a svalmi okolo končatín dohromady.
 12. Neplodnosť - životaschopnosť spermií aj vajíčok môže byť incestom negatívne ovplyvnená alebo jednoducho celý reprodukčný systém nebude nefungovať správne.
 13. Skolióza (vybočenie chrbtice) - v závažných prípadoch môže mať vplyv na schopnosť osoby chodiť, pohodlne sedieť a môže si vyžadovať chirurgický zákrok alebo niekoľko rokov cvičenia.
 14. Poruchy imunitného systému - poškodené gény na boj s chorobami, prejavuje sa to zvýšenou náchylnosťou na choroby.
 15. Kryptorchonizmus - jeden alebo oba semenníky nevystúpia z tela von a ostávajú tak ukryté vnútri. Približne 3 % chlapcov má tento problém a môže spôsobiť neplodnosť, rovnako ako rôzne reprodukčné poruchy, ak sa nelieči okamžite. Ochorenie je bežnejšie u detí s incestnými vzťahmi.

Zdroj: https://topdesat.sk/geneticke-mutacie-incest/

HIV

Vírus nedostatku ľudskej imunity (human immunodeficiency virus, HIV) ničí imunitný systém tak, že napáda a ničí pomocné T-lymfocyty, čo sú pamäťové bunky. Človek zomrie na choroby ktoré by inak nemal, napríklad infekcie alebo rakoviny. Bez liečby človek prežije asi 10 rokov. Prenáša sa pri pohlavnom styku, pri kontakte s krvou, spermou, vaginálnymi tekutinami, materským mliekom, očkovaním. Zničí ho teplota nad 60 °C a bežné dezinfekčné prostriedky.

Liečba

Cieľom liečby je znížiť množstvo vírusu a tým obmedziť jeho mutácie odolné voči liekom, a možnosť nákazy partnerov. Preto je potrebné brať trojkombináciu liekov - dva nukleozidové analógy a jeden nenukleozidový analóg, alebo inhibítor proteázy. Lieky treba brať pravidelne v predpísaných častiach dňa a noci. Ak sa liečebný postup dodržuje, pacient žije zdravý, a rezistencia nastane asi po 10 rokoch. Potom sa berie iná kombinácia liekov. Súčasný výskum sa zameriava na dávkovanie a sekvenciie dávok, aby bola rezistencia pod kontrolou.

Lieky môžu mať vážne vedľajšie účinky, a sú drahé. Nedodržiavanie liečebného postupu môže byť dôvodom vzniku rezidencie. Ak je HIV odolné voči 3-kombináciám, pacient môže brať kombináciu viac liekov, alebo vyššie dávky, čo zhoršuje nežiadúce účinky a zväčší náklady. Inou možnosťou je brať len 1 alebo 2 antiretrovirálne lieky, ktoré zmenšujú virulenciu infekcie.

Brezová kôra je antivírový liek a potláča aj HIV.

Rakovina

Rakovina je vírusové ochorenie, spôsobené špecifickým typom DNA vírusov, polyoma-vírusov, ktoré svoj genofond kopírujú do DNA napadnutej bunky. Do podobnej skupiny patrí HIV vírus. V minulosti bolo 60 - 90% vakcín, napríklad proti obrne, kontaminovaných vírusom SV40, ktorý je podozrivý ako príčina rakoviny.

Je známych viac ako 100 onkovírusov (spôsobujúcich rakovinu). Majú odlišné prejavy. Existujú nezhubné nádory, zhubné ohraničené nádory, metsastázy, agresívne neohraničené nádory prerastajúce do okolitých tkanív... Typ nádoru sa zisťuje napríklad z vyoperovaného nádoru, alebo odobraním vzorky z nádoru pred operáciou.

Nákaza najčastejšie pretrváva v podobe bezpríznakovej infekcie. Rakovina prepukne, ak je imunitný systém silne oslabený, napríklad otravou, stresom, inou dlhodobou chorobou, starobou. Takzvané rakovinotvorné látky, podobne ako rádioaktívne žiarenie, majú veľký vplyv na fungovanie imunity. Pravdepodobnosť vypuknutia rakoviny zvyšuje aj väčšie množstvo prijímaných rakovinotvorných vírusov, napríklad z očkovania.

Vírusy boli vždy medzi ľuďmi rozšírené, ale mladí a zdraví sú voči ním odolní vďaka fungujúcemu imunitnému systému. Imunita má veľa stratégií, ako s rakovinovými bunkami bojovať: cielenou likvidáciou pomocou bielych krviniek, ovplyvňovaním prísunu živín a krvi k rakovinovému nádoru atď.

Ako prevencia rakoviny je vitamín D3 (opaľovanie sa), a celkovo zdravý život. Ak vypukne rakovina, telo sa už nevie proti rakovine brániť, a treba mu pomôcť. Možno použiť cielenú chemoterapiu pomocou vitamínu B17, ktorá ničí len nádor a neškodí ľudskému telu. Obyčajná chemoterapia, napríklad yperit, ničí všetko, tá silnejšia aj kostnú dreň. To vedie k ďalšiemu zoslabeniu imunity, a podľahnutiu rakovine o pár rokov.

Rakovina sa zvykne o niekoľko rokov vrátiť. Môže sa to zas vyriešiť cielenou chemoterapiou B17. Dlhodobejšie riešenie je odstránenie príčiny, posilniť imunitu. Napríklad odstrániť jedy z tela, zlepši výživu, vyhýbať sa stresom.

Liečba a prevencia vitamínom D3

Vitamín D3 sa tvorí v koži pri opaľovaní pôsobením slnečného ultrafialového žiarenia štiepením derivátu cholesterolu. Ľudské telo vie vyrobiť 10.000–12.000 IU = 2,5-3 mg (1 mg zodpovedá 4000 IU) pri 30 minútovom letnom opaľovaní. Svetlá pleť sa má opaľovať 10-15 minút aby sa nespálila, pričom vytvorí dostatok D3. Čím je pleť tmavšia, tým je lepšie chránená pre UV žiarením, ale tým aj dlhšie vyrába D3. Zásoba vitamínu D z letného opaľovania stačí na 2 – 4 mesiace. Od 40° zemepisnej šírky je v zime nedostatok UV B žiarenia. UV A žiarenie opáli pleť do hneda, ale netvorí vitamín D. S pribúdajúcim vekom sa znižuje schopnosť organizmu syntetizovať vitamín D. Niektoré očkovacie látky blokujú tvorbu vitamínu D.

V zime sú zdrojom D3 ryby (olej z rybej pečene [treska, platýz], sleď, sardinka, losos), menej ho je v mäse, vaječnom žĺtku, mlieku, mliečnych výrobkoch. Rastlinnými zdrojmi sú opálené (hnedé) huby, napríklad vysušené na slnku, ďalej kvasnice, kakao, kokos, datle alebo rastlinné tuky a oleje, či obilniny umelo obohatené o vitamín D. Rajčiny obsahujú déčko len v lístkoch. Pri varení sa vitamín D3 znehodnocuje.

Vitamín D3 možno kúpiť ako potravinový doplnok (kvapky, guličky).

Účinky D3: hustota kostí a zdravie chrupu, imunitný systém, antikarcinogénne, lieči niektoré choroby kože (psoriáza), zvýšené dávky sú potrebné v tehotenstve, pri dojčení, v detstve a puberte. Odhaduje za zníženie výskytu rakoviny o 75 % pri dostatočnom príjme vitamínu D3. Niektoré mechanizmy protirakovinových účinkov D3 sú:

 • Inhibuje zastavenie G1/G0 buneného cyklu.
 • Stimuluje apoptózu.
 • Stimuluje diferenciáciu.
 • Reguluje tumorovou supresiu / onkogenézu.
 • Reguluje rastový faktor alebo receptory.
 • Je anti-angiogenický.
 • Inhibuje inváziu a metastáziu.
 • Je protizápalový, aj ako ochrana proti chemoterapii.

Zdroje:

Liečba vitamínom B17

Vitamin B17 lieči všetky typy rakoviny. Nemá škodlivé vedľajšie účinky. Bežná chemoterapia (yperit) ničí celé telo a imunitný systém, zatiaľ čo B17 ničí len rakovinové bunky. B17 sa predáva aj pod názvom laetril a pichá sa do žily

B17 sa vyskytuje na severnej pologuli vo všetkom ovocí okrem citrusov. Najviac ho je v jadrách ovocia ako marhule, broskyne, čerešne, slivky, jablká. V jadrách marhúľ tvorí 2 % hmotnosti. Veľa ho obsahuje aj proso, pohánka, makadamové orechy, bambusové výhonky, fazule mungo, limské fazule, niektoré druhy hrachu, plody bazy čiernej. Obsah B17 v potravinách silne kolíše, aj o 100-ky percent. Ovocie musí byť pestované šetrne a nesmie byť priemyselne spracovávané.

B17 sa skladá z jednej molekuly hydrogenkyanidu (kyselina kanovodíková) a benzaldehydu (analgetikum) a dvoch molekúl glukózy. Vitamín je teda zložený z dvoch silných jedov, ktoré môžu mať smrtiace účinky, ale ich kombinácia v B17 je stabilná, chemicky neaktívna, nejedovatá. Môžu ho rozložiť iba enzým betaglukóza. Tento enzým je prítomný v celom tele, ale v miestach kde sú rakovinové bunky je v obrovskom množstve. Betaglukóza rozštiepi B17 v oblasti napadnutej rakovinou. Obe jedovaté látky sa sinergicky spoja a vytvoria 4-krát silnejší jed ako obe substancie v oddelenom stave. Vďaka selektivite nastane v rakovinovej bunke chemická smrť. Opačne pôsobí enzým rhodanesa, ktorý sa vyskytuje v ľudskom tele všade v malom množstve, okrem miest napadnutých rakovinou. Detoxikuje kyselinu kyanovodíkovú a oxiduje skupinu benzaldehydu. Vzniká neškodný thyokyanát a kyselina benzoová, ktoré sa vyplavia obličkami. To znamená že sa B17 zameria iba na miesta napadnuté rakovinou a nie na zdravé tkanivo.

Vitamin B17 v čistej forme zvanej Laetril nieje jedovatý a samovolné vylučovanie kyanidu nehrozí ani pri vysokých dávkách (až do 9 g denne) podaných do žíly. Vtedy je však potrebné pacientovi súčasne podávať aj zinok, ktorý slúži ako nosič vitamínu B17 a vitamín C, ktorý podporuje jeho účinok. Tiež každodenný prísun v miligramoch je veľmi jednoducho kontrolovateľný. Doporučuje sa denná preventívna dávka 50 až 200 mg pre každého, kto ešte rakovinou nemali a ani sa nevyskytla v jeho rodine. Pacienti, ktorí sa z rakoviny už vyliečili a osoby so zvýšeným rizikom ochorenia, by mali užívať 300 až 500 mg denne. POZOR! Vitamin B17 z prírodných zdrojov môže uvolniť hydrolýzou dopredu neznáme množstvo voľného kyanidu. Z tohoto dôvodu je nutné udržiavať dennú dávku pod hranicou prípadné toxicity, čo je napríklad 12 marhuľových jadier užitých v štyroch rozdělených dávkách, 3 jadrá každých 8 hodin. V črevách dochádza iba k čiastočnému rozkladu B17 na kyselinu kyanovodíkovú, mandelonitril, voľný benzaldehyd a prunasin. Vysoké procento Laetrilu se ďalej dostává do krvného obehu v nezměnenej forme.

Štatistika úspešnosti liečby v rôznych štádiách rakoviny:

 • neliečiteľné metastázy: B17: 15 %, klasické metódy: 0,03 %
 • ranné štádium rakoviny: B17: 85 %, klasické metódy: 1,5 až 18 %
 • prevencia: B17: 99.98 %. 0,02 % sú ľudia, ktorí boli dlhodobo v styku so silne rakovinotvornými látkami alebo radiácíou.

Príklady uskutočnenej liečby:

 • Neliečiteľný typ nádoru na ľadvinách veľlkosti vlašského orechu, depresie a strach zo smrti. Liečba 3 g Laetrilu denne v rozdelených dávkach, 6 jader sliviek albeo marhúľ každé 4 hodiny, kombinovaný enzýmový preparát, 4 g prírodného vitamínu C denne, štyri tablety vitamínu B15, prírodný vitamínový preparát, pol ananásu denne, tvrdá bezmäsová dieta. Následujúce týždne sa stav rapidne zlepšoval, hlavne psychicky. Chemoterapiu a rádioterapiu odmietol. Na snímku, ktorý následoval zhruba 8 týdňov po potvrdení nálezu, nebolo ani stopy po Grawitzovom nádore (zhubný nádor ľadviny). Živý po 6 rokoch, berie B17 denne.
 • Nádor na tvári veľkosti golfovej loptičky: 5 tabliet po 500 mg rozdelené do dávok, plus 3 marhuľové jadrá každých 5 hodín. Po 2 týždňoch sa nádor zmenšil a vznkol veľký otok, nádor začal mokvať a silne zapáchať. Ďalšie dni a týždne sa nádor zmenšoval a potom zmizol.

Zdroje:

Graviola

Jedy

Antibiotiká

Antibiotiká ničia prospešné baktérie v črevách a poškodzujú organizmus. Fluorochinolóny, napríklad Ciprofloxacín, ničia DNA mitochondrií, čo sú energetické stanice v bunkách nášho tela. https://www.hlavnespravy.sk/vedci-uviedli-aky-genom-antibiotik-skodlivy/...

Bojové látky

Umelé sladidlá, aspartám, sacharin, cyklamát sodný, sú extrémne neurotoxické. Cyklamát sodný je v niektorých krajinách sveta priamo zakázaný, u nás sa bežne nachádza v diétnych Coca Colách. Aspartam (NutraSweet; E 951) spôsobuje otupenie pamäti, oslepnutie, rakovinu, epilepsiu, smrť. Nad 30 °C sa rozpadá na formaldehyd, metylalkohol, kyselinu mravenčiu, diketopiperazin a ďalší toxíny.

Glutamát sodný (tzv. zvýrazňovač chuti, E621) v údeninách. Je neurotoxický, spôsobuje tzv. excitoxicitu nervových buniek, čo je stav, kedy sú bunky vplyvom glutamátu nabudené k vysokej aktivite, v dôsledku ktorej následne odumrú. Niektorí ľudia reagujú na prítomnosť glutamátu v jedle v podobe bolenia hlavy, mnohí ľudia však jeho priamy prejav vôbec nepostrehnú.

dioxin, organofosfáty, thalium

Antibiotiká nenávratne poškodzujú mitochodnrie v bunke.

Florid sodný: Liek: vápnik v rozpustnej forme, napríklad chlorid vápenatý - sirup

Dráždivé látky: A) Lakrimátory: CS – tzv. „slzný plyn“, látka CR, kapsaicin (náplň tzv. „pepřového spreje“), CN (chloracetofenon), CA (brombenzylkyanid). B) Sternity: adamsit, clark I, clark II

Fosgén

Fosgén je jedovatý plyn bez zápachu. Reaguje s vodou za vzniku kyseliny chlorovodíkovej. Postihuje dýchacie cesty, dráždi oči a vlhkú pokožku.

Príznaky popálenia kyselinou môžu nastať až po niekoľkých hodinách. Koncentrácia od 10 ppm počas 30 až 60 minút môže spôsobiť smrť, koncentrácia 1-2 ppm spôsobuje slzenie. Kyselina môže spôsobiť trvalé poškodenia.

Následky závisia od množstva pôsobiacej kyseliny. Fázy otravy:

1. fáza: V krku cíti podráždenie, kašeľ, bolesť na hrudi, nevoľnosť a dýchavičnosť. V prípade, že expozícia v tejto fáze sa zastaví, všetky ťažkosti zmiznú bez následkov. Ale pri vyšších koncentráciách otrava môže nastať bez nástupu príznakov.

2. fáza: V druhej fáze sa obete zvyčajne cítia dobre. Táto latentná fáza môže trvať 1 až 24 hodín, v závislosti na koncentrácii, ktorá bola vystavená.

3. fáza: Dôjde k náhlemu zhoršeniu s dýchavičnosťou a ťažkým kašľom. Dochádza k tomu v dôsledku hromadenia tekutiny v pľúcach, ktoré môžu spôsobiť smrť zadusením. V prípade, že obeť zotaví, v dôsledku nedostatku kyslíka môže mať za následok poškodenie mozgu.

Sarín

Je nervovo-paralytický jed. Nevratne inhibuje enzým acetylcholínesteráza, ktorý zabezpečuje prenos impulzov medzi spojmi nervových buniek. Telo vyrobí nový enzým za niekoľko dní až týždňov.

Yperit

Yperit je skupina pľuzgierotvorných jedov.

VX

Jedná se o látku bez chuti a zápachu, která je za normálních okolností v kapalném stavu, ohřátím se mění v páru, je málo těkavý, proto zůstává dlouho v prostředí, kde je uvolněn. VX blokuje působení acetylcholinesterázy, což má za následek počáteční prudké kontrakce (stahy svalů), po kterých následuje trvalá kontrakce a paralýza všech svalů v těle včetně bránice, což způsobí smrt udušením.

První pomocí je odstranění zdroje jedu a odtažení postiženého od zdroje. Poté je důležité omytí pokožky v případě styku jedu s kůží, resp. podání atropinu při vdechnutí jedu. Dále se podávají injekce pralidoximu, který zabrání blokování acetylcholinesterázy.

Zdroje

 1. Otravy: http://www.priznaky-projevy.cz/otravy
 2. https://diskuter.wordpress.com/2017/08/04/politicky-nekorektne-o-teme-iq...

Prírodné

Klobásový jed, butulotoxín, vytvárajú baktérie Clostridium botulinum v zle konzerovaných potravinách, napríklad údeniny, konzervy, nakladaná zelenina, huby v oleji... ktoré neprešli tepelnou úpravou nad 120 °C ktorá ničí tieto baktérie. Jed vzniká pri teplote okolo 30 C bez prístupu vzduchu. Smrteľná dávka je 1,3–2,1 ng/kg vnútrožilovo, 10–13 ng/kg pri nadýchnutí. Spôsobuje ochrnutie svalov a zastavenie dýchania. Liekom je bodliak + ďatelina. Obnova organizmu sa robí podávaním vitamínu C, D, a draslíku. Tepelnou úpravou nad 60 °C, napríklad varením alebo pečením, sa jed ničí. Dnes používaná chemická konzervácia prakticky vylučuje prežitie baktérií. Butulotoxín obsahuje geneticky upravená kukurica, uvoľňuje sa peľom a ten môže človek vdýchnuť. https://cs.wikipedia.org/wiki/Botulotoxin

Peptidové jedy sa nachádzajú v jedovatých hubách. Významné sú amatoxíny, ktoré nepoškodí žalúdočná kyselina. Smrteľnú otravu dospelého človeka stačí zhruba 50 g muchotrávky zelenej v surovom stave, pričom jedna plodnica váži 30 až 40 gramov. Pre 50% pravdepodobnosť smrti, hodnota LD50, je 0,1 mg/kg na osobu, čo je 0,75 g/kg surovej huby.

Ťažké kovy

Ťažké kovy sú ortuť, olovo, arzén, kadmium, stroncium, urán, plutónium... Liečba sa robí cheláciou.

Ortuť má smrteľnú dávku LD50 5 ng/kg pre osobu.

Lieky

B17

Vitamin B17 lieči všetky typy rakoviny. Nemá škodlivé vedľajšie účinky. Bežná chemoterapia (yperit) ničí celé telo a imunitný systém, zatiaľ čo B17 ničí len rakovinové bunky. B17 sa predáva aj pod názvom laetril a pichá sa do žily

B17 sa vyskytuje na severnej pologuli vo všetkom ovocí okrem citrusov. Najviac ho je v jadrách ovocia ako marhule, broskyne, čerešne, slivky, jablká. V jadrách marhúľ tvorí 2 % hmotnosti. Veľa ho obsahuje aj proso, pohánka, makadamové orechy, bambusové výhonky, fazule mungo, limské fazule, niektoré druhy hrachu, plody bazy čiernej. Obsah B17 v potravinách silne kolíše, aj o 100-ky percent. Ovocie musí byť pestované šetrne a nesmie byť priemyselne spracovávané.

B17 sa skladá z jednej molekuly hydrogenkyanidu (kyselina kanovodíková) a benzaldehydu (analgetikum) a dvoch molekúl glukózy. Vitamín je teda zložený z dvoch silných jedov, ktoré môžu mať smrtiace účinky, ale ich kombinácia v B17 je stabilná, chemicky neaktívna, nejedovatá. Môžu ho rozložiť iba enzým betaglukóza. Tento enzým je prítomný v celom tele, ale v miestach kde sú rakovinové bunky je v obrovskom množstve. Betaglukóza rozštiepi B17 v oblasti napadnutej rakovinou. Obe jedovaté látky sa sinergicky spoja a vytvoria 4-krát silnejší jed ako obe substancie v oddelenom stave. Vďaka selektivite nastane v rakovinovej bunke chemická smrť. Opačne pôsobí enzým rhodanesa, ktorý sa vyskytuje v ľudskom tele všade v malom množstve, okrem miest napadnutých rakovinou. Detoxikuje kyselinu kyanovodíkovú a oxiduje skupinu benzaldehydu. Vzniká neškodný thyokyanát a kyselina benzoová, ktoré sa vyplavia obličkami. To znamená že sa B17 zameria iba na miesta napadnuté rakovinou a nie na zdravé tkanivo.

Vitamin B17 v čistej forme zvanej Laetril nieje jedovatý a samovolné vylučovanie kyanidu nehrozí ani pri vysokých dávkách (až do 9 g denne) podaných do žíly. Vtedy je však potrebné pacientovi súčasne podávať aj zinok, ktorý slúži ako nosič vitamínu B17 a vitamín C, ktorý podporuje jeho účinok. Tiež každodenný prísun v miligramoch je veľmi jednoducho kontrolovateľný. Doporučuje sa denná preventívna dávka 50 až 200 mg pre každého, kto ešte rakovinou nemali a ani sa nevyskytla v jeho rodine. Pacienti, ktorí sa z rakoviny už vyliečili a osoby so zvýšeným rizikom ochorenia, by mali užívať 300 až 500 mg denne. POZOR! Vitamin B17 z prírodných zdrojov môže uvolniť hydrolýzou dopredu neznáme množstvo voľného kyanidu. Z tohoto dôvodu je nutné udržiavať dennú dávku pod hranicou prípadné toxicity, čo je napríklad 12 marhuľových jadier užitých v štyroch rozdělených dávkách, 3 jadrá každých 8 hodin. V črevách dochádza iba k čiastočnému rozkladu B17 na kyselinu kyanovodíkovú, mandelonitril, voľný benzaldehyd a prunasin. Vysoké procento Laetrilu se ďalej dostává do krvného obehu v nezměnenej forme.

Štatistika úspešnosti liečby v rôznych štádiách rakoviny:

 • neliečiteľné metastázy: B17: 15 %, klasické metódy: 0,03 %
 • ranné štádium rakoviny: B17: 85 %, klasické metódy: 1,5 až 18 %
 • prevencia: B17: 99.98 %. 0,02 % sú ľudia, ktorí boli dlhodobo v styku so silne rakovinotvornými látkami alebo radiácíou.

Príklady uskutočnenej liečby:

 • Neliečiteľný typ nádoru na ľadvinách veľlkosti vlašského orechu, depresie a strach zo smrti. Liečba 3 g Laetrilu denne v rozdelených dávkach, 6 jader sliviek albeo marhúľ každé 4 hodiny, kombinovaný enzýmový preparát, 4 g prírodného vitamínu C denne, štyri tablety vitamínu B15, prírodný vitamínový preparát, pol ananásu denne, tvrdá bezmäsová dieta. Následujúce týždne sa stav rapidne zlepšoval, hlavne psychicky. Chemoterapiu a rádioterapiu odmietol. Na snímku, ktorý následoval zhruba 8 týdňov po potvrdení nálezu, nebolo ani stopy po Grawitzovom nádore (zhubný nádor ľadviny). Živý po 6 rokoch, berie B17 denne.
 • Nádor na tvári veľkosti golfovej loptičky: 5 tabliet po 500 mg rozdelené do dávok, plus 3 marhuľové jadrá každých 5 hodín. Po 2 týždňoch sa nádor zmenšil a vznkol veľký otok, nádor začal mokvať a silne zapáchať. Ďalšie dni a týždne sa nádor zmenšoval a potom zmizol.

Zdroje:

Betulin

Je to lacný a účinný liek proti akýmkoľvek vírusom. Ale da sa lahko vyrobit ako tinktura, 3 diely alkoholu, 1 diel brezovej kory. Po troch tyzdnoch je to 2-4% roztok betulinu. Denna davka je 3x1 lyzicka tejto tinktury, najlepsie zamiesana do trochu mlieka.

Vrchná brezová kôra obsahuje do 30 % hmotnostných betulín a betulínovú kyselinu, ktoré sú antivirálne (HIV, chrípky), antimikrobiálne a silne protirakovinové. V krémoch je na exémy a kožné rakoviny. Účinné množstvo sa nedá kúpiť, ale dá sa ľahko vyrobiť doma. Betulin je alkoholorozpustný/tukorozpustný, betulinická kyselina čiastočne aj vodorozpustná. Výluh z vrchnej bielej brezovej kôry, napr. 1 diel vrchnej kôry a 3 diely čistého etylalkoholu dá výluh okolo 2,5 az 7,5% betulínu (priemer 4-5%), podľa druhu brezy a obsahu betulinu v jej kôre. Liečebná dávka je 1 gram rozdelený do 3 dávok za deň. 1 polievková lyžica suchého výluhu obsahuje asi 0,3 - 0,4 g betulínu. Výluh obsahuje aj trpké taniny, ktoré sfarbujú prášok do hneda. Prášok chutí dobre ak je priemiešaný do pohára mlieka.

PrílohaVeľkosť
breza.jpg52.54 KB

Chelátory

Chelácia je vyvedenie ťažých kovo z tela pomocou chemických zlúčenín zvaných chelátory. Ťažké kovy sa vylúčia močom (rozpustné vo vode) alebo stolicou (žlč, rozpustné v tukoch). Afinita je prioritná schopnosť viazať sa s kovmi. Ak sa v roztoku nachádzajú rôzne kovy, chelátor sa viaže najprv s kovmi, ktoré majú vyššiu afinitu. Ak chelátor zreagoval s kovom s nižšou afinitou a stretne sa s atómom kovu s vyššou afinitou, tieto kovy si vymenia miesto. Akýmkoľvek chelátorom nemožno odstrániť akýkoľvek kov z tela. Cheláciu podporuje teplo.

Chelátory:

 • EDTA
  • klesajúci rad afinity: Fe3+ , Hg2+ , Al2+ , Ni2+ , Pb2+ , Co2+ , Fe2+ , Zn2+ , Cd2+ , Mn2+ , Mg2+ , Ca2+
  • odporúčaná dávka: 250 mg pre dospelého, viac ako 3 g/deň môže poškodiť obličky, pre deti 2,5 mg na 1 kg hmotnosti
  • účinok: za 1 deň
  • odporúčania: nalačno alebo s jedlom
  • liečba: 1 dávka denne, každý druhý deň, maximálne 3 x do týždňa, keď začnú bolieť kĺby treba prestať brať EDTA dokial prestanú bolieť, za pár mesiacov
 • DMSA
  • klesajúci rad afinity: Pb, Fe, Hg, Cd, As, Bi, Sn, Ni
  • odporúčaná dávka: 100 mg pre dospelého, pre deti staršie ako 3 roky 1-2 mg na 1 kg hmotnosti
  • účinok: za 4 hodiny
  • odporúčania: nalačno najskôr hodinu pred jedlom alebo 2 hodiny po jedle, zapiť vodou a o pár hodín vypiť pár pohárov vody, aby bol moč riedky, pretože v hustom kyslom moči sa rozkladá a hrozí zamorenie močového mechúra a neskôr jeho bolesti a potrebu stále močiť, odmorenie mechúra sa robí ďalšou dávkou DMSA. Funguje aj spolu s jedlom, ale slabšie.
  • liečba: závisí od stupňa otravy. Opakovať: 1 dávka denne po dobu 2 týždňov, potom 1 týždeň prestávka. Vyliečenie po niekoľkých rokoch.
 • flavonoidy - sú chelátory v rastlinách. Majú za úlohu zachytiť kovy z pôdy, a dajú sa použiť aj na liečenie.. Sú to zlúčeniny odvodené od polyfenolov, resp. heterocyklov flavonu. Obvykle sú to farbivá. Je známych viac ako 20 000 flavonoidov. Rastliny môžu obsahovať rôzne flavonoidy, a ich liečivý účinok sa sčítava vo forme percenta liečivej dávky. Príklad flavonoidov:
  • Antokyanín E163 je prírodné farbivo, má červenú farbu v kyslých plochoch, modrú v zásaditých. Dostatok ho je v borievkach, ostružinách, čiernych ríbezliach, červenej kapuste, červenej repe, višniach, menej v čerešniach, jablkách... Účinná dávka je 200 mg, ktorá sa nachádza v 100 gramoch čučoriedok, 170 gramoch čierneho hrozna, 300 g červenej repy, 500 g jahôd alebo malín.
  • Kurkumín E100 je žlté farbivo, nachádza sa vo vegete. Rozpúšťa sa v tukoch, nerozpúšťa sa vo vode. Rozpadáva sa v črevách a pri pečení. Treba ho treba brať spolu s piperínom, ktorý je v pepri, ktorý zabráni jeho rozpadu na niekoľko hodín.
  • Beta-karotén je žlté farbivo, nachádza sa napríklad v paprike, mrkve, cukinách. Účinná dávka 200 mg je v 10 kg mrkvy, 10 kg papriky, 1 kg sušenej papriky.
  • Lykopén je červené farbivo v paradajkách. Je 10 x účinnejší ako beta-karotén. Účinnú dávku 20 mg obsahuje 1 kg paradajok alebo 100 g pretlaku.
  • Pektín sa nachádza v ovocí (jablká, slivky, citrusy) a zelenine (mrkva, zemiaky). V priebehu trávenia sa pektín mení na kyselinu galakturonovú, ktorá má schopnosť viazať niektoré ťažké kovy a vytvárať s nimi nerozpustné soli, ktoré sa vylučujú z organizmu stolicou. Takto zabraňuje vstrebávaniu a reabsorbcii ťažkých kovov v čreve. Nezrelé plody obsahujú viac pektínu. Napríklad 1 kg jabĺk obsahuje 15 g pektínu, na prevenciu stačí zjesť 2 jablká denne, pri silnejšj otrave treba 1 kg jabĺk denne, lepšie je piť jablkovú šťavu. http://www.fresh-fit.sk/ovocne-stavy/jablkova-stava/ .
  • Quercetin sa nachádza napríklad v: jablká, cesnak, cibuľa, farebné ovocné šupky, červené hrozno, čierne ríbezle a plody čiernej bazy.
  • Alicín vzniká po rozdrvení cesnaku v reakcii s kyslíkom, celý cesnak nesmrdí. Alicín vytrháva škodlivé kovy z väzieb v tele, je to chelátor, avšak nestabilný, v tele sa rozpadáva. Môže dočasne zhoršiť zdravotný stav. Pre úspešnú liečbu ho treba kombinovať so stabilným chelátorom.
  • EGCG sa nachádza sa v čaji. Čím je čaj viac oxidovaný (fermentovaný) tým je menej účinný. Najúčinnejší je biely čaj, menej účinný zelený a neúčinný hnedý čaj.
  • Triptofan zvyšuje hladinu tzv. hormónu dobrej nálady mozgu - serotonínu. Nachádza sa v kakau. Čokoláda obsahuje aj fenylethylamín, patriaci do kategórie povzbudzujúcich prostriedkov. Jeho prítomnosť napomáha zvyšovať aktivitu tých častí mozgu, ktoré kontrolujú našu schopnosť sústrediť sa. Toto prekrvenie aj spomaľuje starnutie mozgu.
  • Artemisinin ACT
  • Bromelín je enzým v ananásoch. Tepelná úprava enzym zničí. http://www.kamilo-culinaria.cz/2009/05/01/ananas/lang/cs/
  • Menthol je v mäte piepornej.
  • Glukozinolát - kareláb, ružičkový kel (240 mg/100 g)
  • Kyselina jablčná Dosť kyseliny jablčnej je v kyslých jablkách, plánkach. Je to slabý chelátor, vhodný len pri otrave olovom.
 • EPA a EDA sú nenasýtené masté kyseliny v rybom oleji.
 • Selén - je prvok ktorý sa viaže so škodlivými kovmi za vzniku skoro neškodnej látky. Čistý selén je v účinných dávkach sám o sebe jedovatý, preto ho možno prijímať len bezpečne viazaný, napríklad na cisteín v selénových kvasnisiach. Účinná dávka je 2 mg pár krát za týždeň. Selén je v tele súčasťou enzýmu glutatiónperoxidázy, chrániaceho telesné tkanivá pred poškodením voľnými radikálmi. Bez selénu by ľudský organizmus nerástol a nerozmnožoval sa, pečeň by neplnila svoju funkciu a netvorili by sa ani dôležité hormóny.
 • Laktoferín je bielkovina v mlieku (glykoproteín) typu chelátor. Kravské mlieko ho obsahuje 200 mg na 1 liter, materské alebo ovčie 10x viac. Rovnaké množstvo je aj v srvátke alebo žinčici.

D3

Vitamín D3 sa tvorí v koži pri opaľovaní pôsobením slnečného ultrafialového žiarenia štiepením derivátu cholesterolu. Ľudské telo vie vyrobiť 10.000–12.000 IU = 2,5-3 mg (1 mg zodpovedá 4000 IU) pri 30 minútovom letnom opaľovaní. Svetlá pleť sa má opaľovať 10-15 minút aby sa nespálila, pričom vytvorí dostatok D3. Čím je pleť tmavšia, tým je lepšie chránená pre UV žiarením, ale tým aj dlhšie vyrába D3. Zásoba vitamínu D z letného opaľovania stačí na 2 – 4 mesiace. Od 40° zemepisnej šírky je v zime nedostatok UV B žiarenia. UV A žiarenie opáli pleť do hneda, ale netvorí vitamín D. S pribúdajúcim vekom sa znižuje schopnosť organizmu syntetizovať vitamín D. Niektoré očkovacie látky blokujú tvorbu vitamínu D.

V zime sú zdrojom D3 ryby (olej z rybej pečene [treska, platýz], sleď, sardinka, losos), menej ho je v mäse, vaječnom žĺtku, mlieku, mliečnych výrobkoch. Rastlinnými zdrojmi sú opálené (hnedé) huby, napríklad vysušené na slnku, ďalej kvasnice, kakao, kokos, datle alebo rastlinné tuky a oleje, či obilniny umelo obohatené o vitamín D. Rajčiny obsahujú déčko len v lístkoch. Pri varení sa vitamín D3 znehodnocuje.

Vitamín D3 možno kúpiť ako potravinový doplnok (kvapky, guličky).

Účinky D3: hustota kostí a zdravie chrupu, imunitný systém, antikarcinogénne, lieči niektoré choroby kože (psoriáza), zvýšené dávky sú potrebné v tehotenstve, pri dojčení, v detstve a puberte. Odhaduje za zníženie výskytu rakoviny o 75 % pri dostatočnom príjme vitamínu D3. Niektoré mechanizmy protirakovinových účinkov D3 sú:

 • Inhibuje zastavenie G1/G0 buneného cyklu.
 • Stimuluje apoptózu.
 • Stimuluje diferenciáciu.
 • Reguluje tumorovou supresiu / onkogenézu.
 • Reguluje rastový faktor alebo receptory.
 • Je anti-angiogenický.
 • Inhibuje inváziu a metastáziu.
 • Je protizápalový, aj ako ochrana proti chemoterapii.

Zdroje:

Kremík

Kremík jeden z najdôležitejších stopových prvkov. V ľudskom tele sa vyskytuje najčastejšie vo forme kyseliny kremičitej, a v množstve asi 1 g. Je schopný viazať vodu, zlučuje sa s mnohými zlúčeninami a vytvára pevné štruktúry.

Funkcie:

 • tvorba kostí (spolu so zinkom a meďou), spojivových tkanív zdravých nechtov, kože, vlasov, podporuje zabudovávanie vápnika do kolagénovej matrice v začiatočnej fáze stavby kostí, chráni pred osteoporózou
 • udržuje pevnosť ciev, prevencia srdcovo-cievnych ochorení, zvyšuje pružnosť ciev a zabraňuje ich lámavosti
 • chráni pred alergiami
 • aktivuje fagocytózu (podobne ako selén), podporuje hojenie rán, lieči zápaly a posilňuje imunitný systém
 • tlmí škodlivý vplyv hliníka a chráni pred Alzheimerovou chorobou
 • chráni pred tvorbou močových kameňov a pred zápalmi močových ciest
 • chráni pred krvácaním pri liečení tuberkulózy pľúc a pri ich zápaloch
 • omladzuje a chráni telové štruktúry pred starnutím

Odporúčaná denná dávka:

 • deti: 20-30 mg
 • dospelí: 25-30 mg
 • nad 60 rokov: 30-40 mg

25 mg je v potravinách:

 • 300 g banánov
 • 80 g čerstvého špenátu
 • 400 g uhorky šalátovej
 • 17 g celé zrno ovos

Zdroje kremíka (mg/100g):

 • praslička roľná (3% až 16% = 3 000 až 16 000)
 • cibuľa (47)
 • ovos - celé zrno (425)
 • banán (7,8)
 • melón cukrový (8,2)
 • špenát (34)
 • uhorky (5,6)
 • paprika (6,7)
 • cesnak (47)
 • pažítka (14,3)
 • petržlenová vňať (12)
 • pór (14,4)
 • rajčiny (2,3)
 • šalát (16)
 • ríbezle červené (7,7)
 • ríbezle čierne (4,2)
 • šípky (9,4)
 • višne (5,1)
 • jačmeň, pšenica - celé zrno (8) a žito (9)

Obrusovaním pšeničného zrna sa kremík podstatne redukuje. U ostatných druhov zeleniny a ovocia sa obsah kremíka pohybuje od zanedbateľného množstva do 3,6 mg/100g.

Ochranné rastliny

Zdroj: www.ekozahrady.com/raj_ze_skladky.htm , www.byliny.sk

Aksamitník - pôsobí ako účinný repelent na väčšinu škodlivého hmyzu, ale tiež dezinfikuje zem od pôdnych háďátok.

Borák - vysadzuje sa mezi kríčkami jahôd a paradajok. Podporuje ich rast.

Hluchavka - odpudzuje drepčíkov

Drepčík

Drepčík - larva

Kostihoj - ochrana proti pliesňam a súčasne ako dobré hnojivo sa nastiela do riadkov mezi zemiaky a paradajky. Postrek proti pliesňam sa robí výluh z cibule, cesnaku a kostihoja.

Mäta - odpudzuje vošky, vysádza sa medzi rastliny ktoré vošky ohrozujú.

Voška

Rebríček - posiluje odolnosť proti hubovým chorobám a svojimi koreňovými výluhmi zlepšuje chuť zelenín.

Margarétka - účinný univerzálny insekticíd, čiže látka na hubenie hmyzu. Z tejto rastliny bolo izolované pyrethrum, ktoré dalo základný vzorec niekoľkým generáciám pyrethroidov, k přírodě šetrných insekticidov.

PrílohaVeľkosť
brutnak.jpg140.77 KB
drepcik_larva.jpg2.73 KB
kostihoj.jpg33.07 KB
mata-peprna.jpg20.97 KB
rebricek.jpg18.69 KB
aksamitnik.jpg27.57 KB
voska.jpg8.67 KB
drepcik.jpg8.64 KB
hluchavka.jpg26.68 KB
pakost_lucny.jpg29.2 KB
margaretka.jpg45.19 KB

Recepty

Kváskový chlieb:

Výroba kvásku: http://varecha.pravda.sk/recepty/kvasok-z-raznej-muky-starter-podla-petr...

Na 100 kvásku ide 200 g vody a 400 g ražnej (polohrubej) múky. Kávová lyžička soli.

Jednoducho zamiešame a necháme 18 hodín stáť.

Po 18 hodinách to vysypeme z mysky na denko s múkou, chlieb sa roztečie, cesto sa preloží ako obálka - 4 rohy do vnútra. Potom sa dá na papier na pečenie ešte stáť 2 hodiny.

Prikryjeme deklom a dáme do vyhriatej rúry na 45 minút 180 C (záleží ako pečie, 170 - 150 C). Potom dáme dekel preč a 20 minút sa zapešie aby vznikla kôrka.

Výroba kvásku

Kvások sa skladuje v sklenenej kompótovej fľaši 7 dcl, kvások zaverá 3/4 fľaše. Na pečenie chleba odoberieme 100 gramov kvásku. Na dorobenie kvásku potrebuje doplniť 50 g vody a 50 g ražnej múky. Zamiešať kovovou vidličkou, nie drevenou!

Pred počením sa vyberie kvások hodinu do redu z chladničky, a premiešať ho. Každé dva týždne ho treba obnovovať aj keď sa z neho neodoberá. Povedzme polovica sa odoberie a doplní sa múkou a vodou 1:1, nechať ho v teple 2 hodiny. Keď začne kysnúť, položí sa naňho veko ale nezavrie sa. Cesto rastie a keď dôjde ku víčku, tak ho zavrieť a dať do chladničky.

Pivo

Suroviny:

5 l vody, 10 g chmelu, 35 g melty, 150 g cukru, 10 gr kvasníc

Postup:

Vodu, chmel, meltu a cukor povaríme 15 minút. Do vychladnutého - ale nie studeného roztoku pridáme kvasnice. Necháme vylúhovať 12 hodín. Po uvedenej dobe penu aj s chmelom odstránime, cez plátno precedíme a dáme do 0,5 l fliaš, ktoré uložíme asi na týždeň do chladu.

Rastlinné mlieka

Makové: Mak zalejeme pitnou vodou, 10 minút mixujeme.

Ovsené: Ovos zalejem vodou, 10 minút mixujeme, dochutéme škoricou.

Pšeničné: Pšenicu zalejeme pitnou vodou, 10 minút mixujeme.

Kokosové: Kokos zalejeme pitnou vodou, 10 minút mixujeme, dochutíme medom

Orechové: Vlašské orechy namočte do studenej vody a nechajte na 15 min. odstáť. Keď voda zhnedne, orechy preceďte a znovu nalejte čistú studenú vodu, postup opakujte až pokým nebude voda priezračná aj po odstátí. Tento postup je dôležitý pre odstránenie nahorklej chuti orechového mlieka. Dolejte pitnú vodu - podľa pravidla „viac vody ako ingrediencií. 10 minút mixujte. Dochuťte medom a škoricou.

http://www.miomat.sk/recepty/rastlinne-mlieka/

Hrnčekový koláč

 • 3 H polohrubej múky
 • 1 a 1/2 H práškového cukru
 • 1 H oleja
 • 2 H mlieka
 • 2 vajcia
 • 1 kypriaci prášok do perníka
 • 1 PL kakaového prášku

Zamiešame, vylejeme na plech, pečieme 30 minút na 180 °C.