Ezopove bájky

Ezop údajne putoval po starovekom Grécku a rozprával svoje bájky. Nikdy ich nezapísal, zapísali ich až iní. Z každej bájky plynie poučenie do života.

Prebrané zo stránky: www.numerologia.sk .

Použitá literatúra: BRONNEN Arnolt: Ezop, Praha: Státní nakladatelství krásné literatúry a umení, 1962. Ezopove bájky, Bratislava: Junior, 1993. ISBN 80-7146-098-2, Ezopské bájky, Bratislava: Smena, 1974.