O lampe

Lampa bola na seba veľmi pyšná. Celá sa ligotala a bola naozaj krásna. Dali do nej oleja a keď ju zapálili, vrhala mäkké svetlo po celej miestnosti. „Len sa na mňa pozrite“ vravievala pyšne, „som tá najúžasnejšia lampa. Dávam toľko svetla ako striebristý mesiac na oblohe. Svietim tak krásne, ako mesiac a hviezdy dokopy. Ba čo viac, svietim krajšie ako samotné slnko!“ V tej chvíli zadul do izby cez otvorený oblok vietor. Bol taký silný, že zahasil lampu a izba sa ponorila do tmy. „Vidíš aká si smiešna?“ povedal jej pán domu, keď lampu znova zažínal ...“ako sa opovažuješ prirovnávať k slnku, mesiacu a hviezdam? Ony svietia večne a teba zhasne obyčajný vietor ...“

POUČENIE: Pýcha predchádza pád.