O poľovníkovi a drevorubačovi

Poľovník vyzbrojený puškou nebojácne kráčal lesom nahlas opakoval, že hľadá leva, aby ho mohol zastreliť. V duši, však taký smelý nebol, len chcel aby to ľudia nevedeli. Po dlhej chôdzi prišiel k drevorubačovi, čo stínal strom. Pristavil sa pri ňom. „haló“ zavolal, „hľadám stopy leva, neviete kde by som ich našiel?“ Drevorubač odložil sekeru a prikývol. „pravdaže, poďte so mnou a ja vám ukážem nielen stopy ale aj leva“. Keď to poľovník počul, zbledol a roztriasli sa mu kolená. „N-n-nie, netreba“ začal jachtať, obrátil sa a ponáhľal sa preč a ešte zavolal „ja nehľadám leva, iba jeho stopy“

POUČENIE: Ľudia nie sú vždy takí smelí, ako sa zdajú.