O prasati a ovci

Prasaťu s a raz podarilo ujsť z chlieva. Pripojilo sa k čriede oviec na lúke. Jedna ovca sa s prasaťom spriatelila a dovolila mu ostať s nimi. Potom však priešiel gazda. Keď uvidel prasa, chytil ho a niesol preč. „vezmem ťa k mäsiarovi“ povedal. V tej chvíli začalo prasa hrozne kvíčať, mykalo sa a chcelo ujsť. Pasúce sa ovce to prekvapilo. „čo robíš taký krik?“ spýtala sa jedna z nich. „my takto nevyčíname, keď nás gazda nesie preč.“ „Vy asi nie“ kvičalo prasa, „ale odo mňa chce gazda oveľa viac ako od Vás. Od Vás chce vlnu, ale odo mňa chce mäso.

POUČENIE: Nemali by sme robiť závery, kým nepoznáme celú pravdu.