Murovacie zmesy - domáca príprava

Betón

Zloženie 1 m3 hotového betónu:

 • 1,4 m3 vhodného kameniva z tvrdej horniny, napríklad betonárska žula 0/22 alebo 0/32,
 • minimálne 240 kg pre železobetón, alebo 200 kg pre obyčajný betón, vhodného cementu, napríklad CEM II/B-S 32,5 R
 • pitná voda, množstvo len toľko aby bol betón tekutý, maximálne 15 litrov (vrátane vlhkosti v štrku) na 25 kg vreco cementu, viď vodný súčiniteľ.

Potrebné činnosti:

 • Najprv do miešačky nahádzať pár lopát štrku, trochu vody a nasypať polovicu cementu, miešať dokiaľ nevznikne cementové mlieko, potom do zapnutej miešačky lopatou prihadzovať štrk a zvyšok cementu.
 • Dostatočne dlho miešať, orientačne 3 minúty v miešačke, aby v betóne neboli hrudy piesku alebo cementu
 • Po uložení treba betón zhutniť. Vodotesný a mrazuvzdorný betón treba vybrovať v debnení kým unikajú bublinky. Pri zalievaní strateného betónové debnenia stačí napichovanie násadou od lopaty, aby sa sa celý priestor vyplnili betónom. Železobetónová doska vo vnútri domu sa dostatočne zhutní poskákaním po výstuži..
 • Kým betón nestvrdne (v lete 1 deň), treba ho ošetriť proti poškodeniu: proti vysušeniu od tepla a vetra polievaním vodou 1x za hodinu, počas búrky proti vyplaveniu položením fólie.
 • Vývoj pevnosti betónu: V lete ho obvykle môžno po týždni zaťažiť, znakom je zbelenie betónu. Po dvoch týždňoch možno oddebniť, a neolámu sa rohy.

Pevnosť a vodotesnosť betónu možno zvýšiť:

Murovacia malta

 • 6 objemových dielov piesku 0/4
 • 1 objemový diel hydrátu vápna
 • 1 objemový diel cementu

Hrubá omietka

  1 miešačka 100 litrov:
 • vápencový piesok 0/2
 • 1/3 mechu cementu (1/3 z 25 kg)
 • 1 vrece hydrátu vápna (25 kg)
 • Do zapnutej miešačky psotupne pridávať na jednej lopate piesok, vápnu aj cement, a dolievať vodu.

Jemná omietka

 • 4 objemové diely piesku 0/ 0,5 alebo 0/1
 • 1,5 dielu vápna
 • 0,5 objemového dielu cemenu

Vonkajšia omietka - brizolit

 • 3 objemové diely piesku
 • 2 objemové diely haseného vápna (CaO, nie hydrát)
 • 1 objemový diel cementu

Cementové liepidlo

 • jemný piesok
 • cement
 • vápno

Poznámky:

2. Objem miešačky, dávkovanie zložiek

Miešačky sa obvykle počítajú na fúriky. 1 fúrik je orientačne 40 litrov. 2-fúriková miešačka vyrobí 80 litrov betónu, 4-fúriková 160 litrov, 6-fúriková 240 litrov. Predajcovia udávajú aj geometrický objem miešačky. Objem vyrobeného betónu je menší ako geometrický objem, pretože miešačka je pri miešaní trochu naklonená.

Dávkovanie cementu vychádza 1 vreco 25 kg cementu na 2 fúriky betónu. Pretože 2 x 40 litrov = 80 litrov ... 0,08 m3 x 300 kg = 24 kg.

Množstvo vody si treba vyskúšať, pretože vlhkosť štrku sa dosť mení počas dňa, po silnom daždi je iná ako po niekoľkých hodinách horúčav. Orientačne 5 litrov na fúrik.

Pre odvoz kameniva niekedy treba vedieť objemovú hmotnosť sypaného kameniva http://www.tkaclubomir.sk/predaj-strkopiesku.html . Napríklad pre 0/22 : 1 700 kg/m3, 16/32 : 1 600 kg/m3.

3. Nakladanie do miešačky

Nalejeme do miešačky vodu, pridáme pár lopát štrku, nasypeme cement, a zapneme miešačku kým vznikne cementové mlieko, potom dohádžeme zbytok štrku. Znovu zapneme miešačku kým nevznikne dobrý betón. Pri štrku 0/22 je to pár minút, pri 0/32 je to aj 15 minút.

Štrk pomáha premiešať cement s vodou. Ak by sa cement vysypal rovno na dno miešačky, prilepil by sa a šiel by ťažko dolu. Ak by sa hustejší betón prilepil na dno miešačky, čo sa stáva pri štrku 0/32, treba do miešačky naliať vodu, natočiť ju trochu šikmo a pár minút nechať pustenú. Potom možno do tejto vody robiť ďalší betón.

4. Nárast pevnosti cementu

Nárast pevnosti cementu 32,5 pri izbovej teplote (v lete):

Zdroj: http://www.pcla.sk/index.php?doc=23

5. Pevnosť ľadu

0 ˚C ... 10 MPa
-22 ˚C ... 210 MPa (to je maximum)

Zdroj: http://www.google.sk/url?q=http://www.gymbosak.sk/MOJE%2520MESTO/projekt...

6. Vodný súčiniteľ

Vodný súčiniteľ je pomer objemu vody k hmotnosti cementu. Závislosť pevnosti betónu na vodnom súčiniteli a pevnosti cementu podľa Walza:

Zdroj: Beton (příručka technologa)

7. Geopolyméry

Geopolymér je trojrozmerná hlinitokremičitanová sieť. Dá sa vyrobiť akýkoľvek umelý kameň nerozoznateľný od prírodného vlastnosťami a vzhľadom. Umelý kameň môže mať oproti betónu vyššiu pevnosť, životnosť, odolnosť voči kyselinám a mrazuvzdornosť. Tisíce rokov stoja pyramídy, polovica Jeruzalema, Panteón v Taliansku. Ak by boli z cementového betónu, už by nestáli.

ukážky výroby: betónová Giza: http://www.youtube.com/watch?v=znQk_yBHre4 , v laboratóriu: https://www.youtube.com/watch?v=PQZx7PSol1E

študijné materiály: http://www.matrix-2012.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=1... , http://www.geopolymery.eu/zajimave-odkazy/ , http://www.geopolymer.org/ .

Zloženie POP betónu:

 1. kamenivo
 2. popolček
 3. vodné sklo - sodné
 4. NaOH
 5. Ca(OH)2
 6. plastifikátor
 7. prevzdušňovadlo

7. Linky

 1. komfort vďaka tepelnej zotrvačnosti betónu: http://www.veronica.cz/?id=185
 2. základy z penoskla a betónovej dosky: http://www.ecozaklady.sk/vyhody-ecozakladovej-dosky.html
 3. 8. Výroba surovín

  1. domáca výroba románskeho cementu:
PrílohaVeľkosť
VodnySucinitelPevnostBetonu.png70.84 KB
CEM_214.jpg136.27 KB