Dejiny

Nánosy po celej Zemi

Celý povrch Zeme je pokrytý vrstvami piesku a hliny, niektoré nánosy sú skamenelé. Medzi niekoľkometrovými vrstvami nánosov sú vrstvy černozeme. V nánosoch sú predmety, kostry ľudí, zvierat a zuhoľnatelé rastliny. Medzi niektorými katastrofami boli desaťročia pokoja kým vznikla černozem. Pravdepodobne to boli opakujúce sa potopy sveta, pomocou tsunami bombardovaním mora. Aj dnes existujú zbrane schopné vyvolať potopu, napríklad ruské torpéda Poseidon. Tiež mohli byť bombardované mestá jadrovými zbraňami o sile výbuchu v megatonách TNT.

Nepravdepodobnými dôvodmi, ktoré sa nezhodujú s inými faktami, sú Ďanibekov efekt pre Zem, bahenné sopky, vymrštením veľkého materiálu po dopade planétky, prašné búrky. Nezmyslom je sadanie domov, kultúrne vrstvy alebo zvyšovanie úrovne miest kvôli záplavám. Ak domy sadajú, praskajú steny a domy sa často zrútia. Pod súčasnými cestami v hĺbke niekoľko metrov sú staré cesty, je nepravdepodobné že by sa cesty niekoľko storočí nepratali a potom sa postavila nová vyššie, pričom všetky okolité domy by prišli o zasypané poschodia. Je jednoduchšie zvýšiť breh rieky ako nanosiť kvantá hliny do miest a vybudovať nové cesty.

Všetky budovy sveta staršie ako 100 rokov majú nižšie poschodia zasypané hlinou. Každá stará budova má podzemné poschodia, niektoré zasypané, iné už odkopané. Domy sa stavajú tak, že sa spraví základ a sokel z nesavého materiáli (dolomit, žula, betón), a nadzemné podlažia už môžu byť zo savého materiálu (tehla, pieskovec, porobetón). Staré mudovy majú steny podzemných poschodí zo savých materiálov, a to spôsobuje ich vlhnutie a rozpad v mrazoch. Dnes sa to rieši odkopaním starého domu do hĺbky zamŕzania cca 1 meter na Slovensku, upebnením nopovej fólie na stenu a prisypaním štrku.

Povodne v Petrohrade

1691 - zatopilo celú Európu a Ameriku, v Peterburgu bolo 7,5 m vody
1824, 7. novembra - boli aj veľké vlny, v Petrburgu bolo 4,2 m vody

Zoznam potôp v Peterburgu podľa knihy "Aller S - Povodne v Sankt Petergurgu" vydanej v roku 1826, na strane ( 95 ) , v pdf 122:

V 1717 roku v deň narodenia Krista bola voda 20 stôp nad úrovňou rieky, 1 deň
- 1736 -- - - - - 19 - 3 -
- 1751 - 1. septembra - - 10 - 2 -
- 1756 - 8. októbra - - 20 - 5 -
- 1776 - 15. novembra - - 7 - 5 -
- 1777 - 31. augusta - - 18 - 2 -
- 1788 - 25. januára - - 17 - 7 -
- 1791 - 22. marca - - 20 - 2 -
- 1792 - 11. decembra - - 20 - 6 -
- 1793 - 5. marca - - 18 - 6 -
- 1824 - 3. novembra - - 19 - 3 -
- - - 15 -- - - 19 - 3 -

Obri žijúci pred pár storočiami - ľudia, zvieratá, dinosauri.

Často sú nachádzané kostry ľudí vysokých 3 až 12 metrov. V posledných desaťročiach sú nálezy ničené alebo skrývané.

Existujú 100 rokov staré fotky ľudí vysokých 3 metre, ktorý boli ako atrakcia.

Staré domy majú vyššie stropy, väčšie okná, vyššie a širšie dvere. Bolo by nezmyselné takto stavať pre dnešných ľudí. Domy sa stavajú na mieru pre ľudí ktorí v nich bývajú. Ajj dnes sú iné normy na Slovensku alebo v Japonsku.

V niektorých knižniciach sú veľké knihy, ktoré dokáže zdvihnúť len obor. Tieto knihy nie sú prístupné bežným ľuďom. Sú v nich vedomosti z minulosti. Tí ktorý ich mohli študovať zverejňujú "náhle objavy", alebo sú objavy pripísané nejakému "géniovi", napríklad Nikola Tesla, alebo Leonardo da Vinci.

Existujú veľké staré zbrane, ktoré mohli používať len obri - pušky, revolvery, meče... Na fotke má puška zrezanú pažbu, aby ju dnešní ľudia mohli držať.

Maľby zrúcaných a hlinou zanesených miest

Giovanni Battista Piranesi bol maliar, architekt a archeológ. Od roku 1720 (1740) maľoval ruiny (Talianska). Na maľbách je vidno že mestá boli zničené povodňou a zanesené niekoľkometrovou vrstvou nánosou, pričom boli odpustené niekoľko desaťročí, pretože na ruinách rastú stromy. Jeho maľby boli pravdivé, stavby na jeho obrazoch existuje aj dnes. Maľby sú presné, možno to boli fotky pomocou technológie tej doby. Môžete ich nájsť na Google.

Podvodné tsunami

PrílohaVeľkosť
Aller_S_Podne_v_Sankt-Peterburgu_1826.pdf9.4 MB
VelkeKnihy.jpg73.99 KB
VelkaPuska.png207.44 KB
VelkaKostraCloveka.jpg82.21 KB
VelkaLebka.jpg141.2 KB
VelkaPuska.jpg138.67 KB