... o knihe

Sú tu populárne hypotézy, ktoré nemusia mať so skutočnosťou nič spoločné. Ich cieľom je zabaviť čitateľa.